ფილმებთან ერთად ვიზრდებით

image_3_maj2011_web

ჯადოსნურ ლამპარში ბავშვები თანატოლებთან ერთად მთელი გრძნობებითა და ბავშვური ემოციით გაეცნობიან კინოსამყაროს. ეს ემოციები და რეფლექსიები კი მათ უვითარებს კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების უნარებს.

ხელმისაწვდომ ფასად

საწევრო გადასახადი ცხრა წარმოდგენისათვის 10 ლარი. ოჯახის მეორე ბავშვი იხდის 5 ლარს. მესამე კი -თავისუფლდება საწევრო გადასახადისაგან. გაწევრიანება შესაძლებელია მთელი სასწავლო წლის მანძილზე.